Annonse i avisen: «Grefsenstrøket løser problemet ‘villagris’ på en praktisk måte. 100 griser med i alt 4-500 eiere og felles grisehus og sakkyndig stell på Nedre Grefsen gård». (17.04.1941)