Flere av lederne i Arbeidstjenesten (AT) har trukket seg på grunn av nazifiseringen og fordi de protesterer mot innføringen av tysk nazihilsen for befalet. Carl Frølich Hanssen overtar som leder for hele organisasjonen. Han blir samtidig utnevnt til general. Utnevnelsen innebærer at han skal «oppdra den norske ungdom i norsk nasjonal ånd til disiplin og samkjensle og til aktelse for det kroppslige arbeid.» (17.04.1941)