Skipsfører Otto Arnfred Farstad fra Tønsberg omkommer under tysk bombeangrep på London. Han har nylig blitt reddet fra MT Buesten som ble flybombet for åtte dager siden. Otto etterlater seg kone og to barn. (17.04.1941)