Forskriften av 5. februar, om at alle personer over 15 år skal gå med legitimasjonsbevis med fotografi til enhver tid, trer i kraft. Alle skal vise frem kortet på forlangende fra politi. Tusenvis av bilder er tatt og ditto kort delt ut. Noen mangler fortsatt kort og må skaffe det snarest fra politi eller lensmann. Overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder. På bildet vises Jorun Eidsaunes kort. (01.04.1941)