Per 1. april har Wehrmacht 2022 soldater i Tromsø, Kriegsmarine har 1150 mann og Luftwaffe omtrent 1100 mann. I tillegg er det et mindre antall tyske representanter for det tyske politi, sikkerhetstjenesten, kontraspionasje og etterretningsavdelingen Abwehr. Sistnevnte skal sikre okkupasjonsmaktens styrker og jobber i det skjulte ved hjelp av norske medhjelpere (NS og hirden). (01.04.1941)