MT Hidlefjord av Stavanger blir bombet av tyske fly utenfor Milford Haven. Bare 5 av 29 overlever. (01.04.1941)