Forsyningsdepartementet gir mulighet for at finere selskapssko for damer kan kjøpes mot klipp av et ekstramerke på rasjoneringskortet. (01.04.1941)