En skotøyforretning i Oslo stenges etter at innehaveren er tiltalt for å ha solgt sko for 940 000, med en avanse på opptil 79 prosent, uten tillatelse fra forsyningsnemnda. (21.03.1941)