Hans-Reinhard Koch blir leder for rikskommissariatets avdeling for forvaltningssaker og skal rapportere direkte til Terboven. Som leder for avdelingen har han ansvar for å kontrollere og eventuelt overprøve vedtak i den norske statsforvaltningen. (20.03.1941)