Departementet vedtar at tysk skal avløse engelsk som fremmedspråklig fag og være det eneste fremmedspråket i folkeskolen, fra høsten 1942. Dette vil også føre til omlegging av språkundervisningen også i de høyere skoler. (17.03.1941)