Den såkalte «Askgruppen» i Sandefjord, som har bygget radiosender for kontakt med England samt startet å bygge en motstandsorganisasjon, blir rullet opp av tyskerne. Gestapo sperrer veier inn og ut av byen og arresterer ni medlemmer av gruppen. Senere skal tre av medlemmene bli dømt til døden, mens fire blir dømt til åtte års tukthus. Det viser seg at det er angiveri med i spillet (angiveren blir senere likvidert) og at gruppens virksomhet har foregått for åpenlyst. Mange i byen kjenner til at flere i gruppen er engasjert i illegalt arbeid. De arresterte er Johan Midttun, Øyvind Ask, Andreas Bertnes (de tre på bildet), Sigurd Gaasholt, Thor Devik, Bredo Haraldsen, Sverre Vefling, Oliver Bingen og Arne Skau-Olsen. (07.03.1941)