Ivar Duesund stilte tidlig sin motorbåt til disposisjon for å hjelpe norske soldater og agenter som kommer til Norge fra Shetland og England. Han er kontaktmann for flere av de tidlige sabotasjeoperasjonene som har kommet over Nordsjøen. Men med god hjelp av enkelte nordmenn får tyskerne vite hvem som eier motorbåten og hvor Ivar bor. Tyske soldater oppsøker hjemmet hans, men kommer til tomt hus. En nabo springer avgårde for å varsle Ivar om at tyskerne er ute etter han. Ivar vil imidlertid ikke rømme unna, fordi han er redd for hva som vil skje med familien. Tyskerne greier dermed å få tak i han, og han blir arrestert og ført til Bergen kretsfengsel. Hjemme sitter en hel familie igjen; mor, far, søsken, kona Ingeborg og tre små døtre. Ivar blir senere dømt til døden for spionasje. (07.02.1941)