Melding fra politimesteren i Ålesund: Alle som holder brevduer og duer av annen sort skal straks melde fra om dette. Det er utstedt foreløpig flygeforbud for brevduer og andre duer. (07.02.1941)