De nye 1- og 2-kroners-sedlene utstedt i desember blir ofte påtegnet med Kong Haakons navnemerke, i protest mot okkupasjonsmakten. Noen skriver på «Leve Kongen», «ned med Quisling og forræderne» og liknende. (07.02.1941)