De første rypene fra årets rypejakt blir solgt i Oslo. Prisene er mellom kr. 4,20 og 4,50 per rype. (07.10.1940)