Iherdige frivillige på Sunnmøre har innviet sportsklubben Herds klubbhytte på Ørskogfjellet, etter at innvielsesfesten måtte utsettes på grunn av krigsutbruddet. Imidlertid blir hytta overtatt av tyskerne i november 1941, og den blir stygt ramponert. Etter krigen klarer klubben å sette hytta i stand igjen. (02.10.1940)

Nasjonal Samling har konstituerende møte på Grand Hotell i Harstad for å opprette et eget NS-lag i byen. Ca. 15 personer møter opp. Peder Lind-Solstad holder sammen med Andreas Olssøn en tale hvor de fremlegger partiets program. (02.10.1940)

Landets biskoper sender ut rundskriv om at kirkebønnen skal endres. Mange har inntrykk av at biskopene har en uklar holdning til okkupasjonsmakten, blant annet fordi de vil fjerne bønnen for kongen og regjeringen. Dette fører til at sogneprest i Gjerpen, Halfdan Wexelsen Freihow, går av i protest. Bare to prester nekter å bøye seg for endringen: Den ene sløyfer hele bønnen mens den andre fortsetter med å bruke den gamle. (02.10.1940)