BAKGRUNN: Etter det militære nederlaget har mange soldater og offiserer gjemt unna våpen og holdt kontakten seg imellom i mindre enheter. Andre grupper blir også dannet med utgangspunkt i blant annet idrettslagene. Etter hvert begynner disse gruppene å samarbeide lokalt, og de er nå i gang med oppbygging av en landsomfattende organisasjon. General Otto Ruge, fra sitt fangenskap i Tyskland, har bedt flere danne motstandsgrupper, og Tore Gjelsvik (bildet) er en av de som legger opp til forbindelser mellom det som foreløpig kalles “Organisasjonen” (R-gruppen) og distriktskontakter rundt omkring i landet. R-gruppen blir den første sentrale motstandsorganisasjon, og de kommer til å distribuere informasjonsstoff til kontaktene sine gjennom Bulletinen og Fri Fagbevegelse. Senere blir organisasjonen utvidet til det vi kjenner som Milorg. (30.10.1940)