I et møte på Skaugum har Terboven påpekt at det er grenser for hva norsk økonomi kan tåle. Terboven prøver å få Wehrmacht til å senke kostnadene. Tyskerne henter inn penger fra Norges Bank, noe som truer norsk økonomi, så Terboven vil hente inn mer penger fra Tyskland slik at prisene i Norge ikke løper løpsk. (05.10.1940)

Tyskerne har allerede bygget 2 500 brakker med plass til 70 000 mann, til en pris av 60 millioner kroner. Noe tømmer er kjøpt i Sverige, noe i Finland. Tømmeret fra Finland er dyrt å frakte; det meste kommer fra Kemi over ishavsveien til Petsamo med 2 500 lastebiler, og bare frakten koster 5 000 tyske mark per brakke. Brakkene skal også ha innredning og sengetøy. General von Falkenhorst påpeker at soldatene siden april har sovet uten sengetøy, i uniform direkte på halmmadrasser. (05.10.1940)