Offiser Carl Frølich Hanssen melder seg inn i NS. 9. april var han sjef for Feltartilleriregiment nr. 1, men var sykmeldt. Kommandoen over regimentet ble overlatt til major Refsum, men Frølich Hansen deltok likevel i felttoget i Østfold og gikk med sine styrker over grensen til Sverige. Han returnerte til Norge utpå sommeren. Han kommer til å få en sentral rolle i Arbeidstjenesten (AT). (22.10.1940)

(Fra venstre: Carl Frølich Hanssen, Vidkun Quisling, Axel Stang og en tysk offiser)