Norsk Sjømannsforbund og det kommunistledede Scandinavian Seamen’s Club of America har flere møter med heftige diskusjoner om hvordan samarbeidet med Nortraship på vegne av sjøfolkene skal være. SSC fraråder blant annet norske sjøfolk å mønstre på skip til Storbritannia. Norsk Sjømannsforbunds leder Ingvald Haugen forsvinner midt under stridighetene og hevder han har blitt kidnappet slik at han ikke kan møte. (13.10.1940)