Tyske soldater tilhørende SS-IR 9 ankommer Vardø for å starte utplassering av artilleri for å sikre innseilingen. Første kanon plasseres innen utgangen av året. (16.10.1940)

(Foto: Arkiv Rune Rautio)