Ny forordning fra Forsyningsdepartementet: Enhver plikter, på forlangende, å gi opplysninger om produksjon, varebeholdning samt kjøp og salg av varer. (26.10.1940)