Sosialdepartementet presenterer «Forordningen om arbeidsformidling». Denne påbyr alle arbeidsledige å melde seg ved den lokale arbeidsformidlingen og pålegger arbeidsgivere å innhente arbeidskontorets samtykke ved nyansettelser. Man kan bli anvist til arbeid som myndighetene betegner som spesielt betydningsfullt. Dersom man ikke melder seg til arbeid får man inndratt arbeidsløshetstrygden. (08.10.1940)

Innenriksdepartementet, ved Albert Hagelin, kommer med forordning om at rådmenn i kommunene fremover skal være ansvarlige overfor departementet, ikke kommunestyrene. Fylkesmannen blir nærmeste statlige kontrollinstans, og departementet kan ansette, oppsi og suspendere rådmennene samt bestemme deres arbeidsområde og lønn. (08.10.1940)