NS har startet energisk verving til sin partiorganisasjon, og etter at det i august ble kjent at Quisling skal inn i norsk politikk igjen, har partiet fått 2741 nye medlemmer på ideologisk grunnlag. Partiet skal nå øves og disiplineres, med samlinger, parader, oppmarsjer, stormøter og så videre, etter tysk mønster. Tyske rådgivere settes inn i partiet for å føre strengt tilsyn. (09.10.1940)

Det innføres prisstopp for fast eiendom. Det skal ikke tas høyere priser enn for de som var gjeldende fra 1. januar til 8. april 1940. (09.10.1940)

Terboven varsler Berlin om at det er fare for inflasjon i Norge grunnet Wehrmachts høye utgifter. Finansminister Walther Funk innkaller til møte om saken. Terboven informerer om at inntekten fra den norske handelsflåten forsvant med 9. april og at gullreserven til Norges Bank er bortført. Eksport er for tiden begrenset til Tyskland, og industriproduksjonen er redusert, så Terboven ber om at Riket leverer og betaler alt Wehrmacht trenger for sine operasjoner i Norge, og han foreslår at det norsk næringsliv leverer til Tyskland må gjengjeldes med tyske varer. (09.10.1940)