Skolen er i gang igjen i Vardø, etter at de har fått leid rom i byen. Skolenes ordinære bygg er av tyskerne tatt i bruk til andre ting. Det blir full undervisning i hovedfagene, mens blant annet sløyd og håndarbeid går ut. (29.10.1940)