Forsyningsdepartementet har delt ut kort med følgende rasjoneringer for såpe per måned: Opptil to såpestykker à 100 gram, 250 gram husholdningssåpe, 400 gram grønnsåpe eller 1,5 kilo vaskepulver. (31.10.1940)