En tysk bilkolonne er på vei bortover Mellomveien i Trondheim. Bildet er tatt kl. 10:30 av Fritz Petter Digre, født på Nedre Bakklandet og bosatt i Mellomveien 11. (21.10.1940)

(Foto: Trondheim byarkiv)