Ny forordning fra Forsyningsdepartementet: Enhver plikter, på forlangende, å gi opplysninger om produksjon, varebeholdning samt kjøp og salg av varer. (26.10.1940)

Kristent Samråd for Den norske kirke dannes etter initiativ fra biskop Berggrav. Organet skal føre et nært samarbeid mellom biskopene og lederne for frivillige kristne organisasjoner. Samrådet skal utgjøre en felles front mot den nasjonalsosialistiske ideologi og politikk. En rekke kirke- og organisasjonsledere gir sin fulle tilslutning til en erklæring utarbeidet på forhånd av professor Ole Hallesby (bildet), rektor Hans Høeg og Berggrav. (25.10.1940)

Politigeneral Rediess gir et direktiv til politiminister Jonas Lie der det heter at Rikskommissariatet har full ledelse av norsk politi. Arbeidsminister Tormod Hustad (bildet) taler til 400 hirdmenn i Hirdens Hus og sier at Hirden vil få en viktig rolle som “et indre politi i vårt land og i vår bevegelse, som alltid må være beredt til å styrte til der det er destruktører på ferde”. Hustad betegner “jødene og deres lakeier, ikke minst frimurerne” som “disse krefter som står imot oss”. (25.10.1940)

Hurtigruteskipet DS Prinsesse Ragnhild går på en mine utenfor Bodø. En stor eksplosjon skaker det overfylte skipet og river opp styrbord side. Innen få minutter synker skipet med mange tyske soldater og noen titalls norske sivile ombord, deriblant kvinner og barn. Livbåter blir forsøkt låret, men omtrent 150 personer mister livet. Se innslag om forliset: https://www.nrk.no/embed/PS*19778 (23.10.1940)

(Foto: Festningsverk.no)

Offiser Carl Frølich Hanssen melder seg inn i NS. 9. april var han sjef for Feltartilleriregiment nr. 1, men var sykmeldt. Kommandoen over regimentet ble overlatt til major Refsum, men Frølich Hansen deltok likevel i felttoget i Østfold og gikk med sine styrker over grensen til Sverige. Han returnerte til Norge utpå sommeren. Han kommer til å få en sentral rolle i Arbeidstjenesten (AT). (22.10.1940)

(Fra venstre: Carl Frølich Hanssen, Vidkun Quisling, Axel Stang og en tysk offiser)

En tysk bilkolonne er på vei bortover Mellomveien i Trondheim. Bildet er tatt kl. 10:30 av Fritz Petter Digre, født på Nedre Bakklandet og bosatt i Mellomveien 11. (21.10.1940)

(Foto: Trondheim byarkiv)