Etter kontroll av 150 kjøpmenn i Oslo-området viser det seg at 30 av dem har overskredet maksprisen på poteter. Prisovertredernes forretninger blir stengt for å hevde respekten for forskriftene. (17.10.1940)