21 år gamle Joachim Rønneberg har blitt hyttesjef i Aalesunds Skiklub. Rønneberg er en alpinist i ordets alle betydninger, på ski i og rundt tindene om vinteren og på fotvandringer med klatretau om sommeren. Han er ennå ikke innrullert til førstegangstjeneste, og når han ser at kamerater som allerede var innrullert har reist for å kjempe mot tyskerne, får han en følelse av at han har sviktet. Det skal ikke gå mange måneder før han bestemmer seg for å bidra i motstandskampen. (30.10.1940)

BAKGRUNN: Etter det militære nederlaget har mange soldater og offiserer gjemt unna våpen og holdt kontakten seg imellom i mindre enheter. Andre grupper blir også dannet med utgangspunkt i blant annet idrettslagene. Etter hvert begynner disse gruppene å samarbeide lokalt, og de er nå i gang med oppbygging av en landsomfattende organisasjon. General Otto Ruge, fra sitt fangenskap i Tyskland, har bedt flere danne motstandsgrupper, og Tore Gjelsvik (bildet) er en av de som legger opp til forbindelser mellom det som foreløpig kalles «Organisasjonen» (R-gruppen) og distriktskontakter rundt omkring i landet. R-gruppen blir den første sentrale motstandsorganisasjon, og de kommer til å distribuere informasjonsstoff til kontaktene sine gjennom Bulletinen og Fri Fagbevegelse. Senere blir organisasjonen utvidet til det vi kjenner som Milorg. (30.10.1940)