Gartnerhallen får pålegg om å betale tilbake 35 000 kroner til Wehrmacht etter ulovlig fortjeneste. Disponenten bøtelegges. (12.10.1940)

En komité oppnevnt av nystiftede Norges Idrettsforbund møter hos statsråd Axel Stang for å tale idrettens sak. Stang lover å avklare forholdet mellom departementet og idrettens organisasjoner som Olaf Helset, Rolf Hofmo og Harald Smedal tar opp:

(12.10.1940)

Det er gitt anledning til å gifte seg ved stedfortreder, og i Bergen forretter sogneprest Marthinussen den første vielse ved stedfortreder. Brudgommen er en sjømann i utenriksfart, og som hans stedfortreder fungerer en av hans nærmeste slektninger. Ettervielse er ikke nødvendig. (12.10.1940)

Det kommer forordning om øvrige kommunale tjenestemenn: Innenriksdepartementet har rett til å ansette og si opp «uten omsyn til bestemmelser i nevnte lover og også uten omsyn til bestemmelse i andre lover». (12.10.1940)

Lofotposten kommer med følgende rettelse i en notis: «I vår gjengivelse av NS’ program igår er det innsneket seg en beklagelig trykkfeil. Selv om ethvert fornuftig menneske forstår hva den riktige formulering skulle være, retter vi allikevel feilen. Hos oss stod det: Kristendommens grunnverdier fjernes. Selvsagt skal det være: Kristendommens grunnverdier vernes.» (12.10.1940)

Både folkeskoler og middelskoler i Finnmark har måttet innstille undervisningen, da skolene er tatt til annet bruk. (12.10.1940)