Den tyske ubåten U-48 angriper en konvoi utenfor Irland, og det norske skipet MS Brandanger med 8000 tonn stykkgods ombord blir senket. Seks blir drept og 24 mann overlever i livbåter. (11.10.1940)

Quisling holder tale i Arbeiderforeningen “om den nye æra”. Han sier: “Vi må komme frem til et germansk forbund. Enhver annen vei er ødeleggelsens vei”. (11.10.1940)

Meieriet i Kirkenes må rasjonere melk på grunn av sviktende tilførsel. Hver husstand får kjøpt høyst én liter. Samtidig blir det innført strømutkobling i Vardø fra kl. 23 om kveldene til kl. 6 om morgenen, fordi kraftverket har fått tildelt kun 50 % av normalt oljekvantum. (11.10.1940)