Kristent Samråd for Den norske kirke dannes etter initiativ fra biskop Berggrav. Organet skal føre et nært samarbeid mellom biskopene og lederne for frivillige kristne organisasjoner. Samrådet skal utgjøre en felles front mot den nasjonalsosialistiske ideologi og politikk. En rekke kirke- og organisasjonsledere gir sin fulle tilslutning til en erklæring utarbeidet på forhånd av professor Ole Hallesby (bildet), rektor Hans Høeg og Berggrav. (25.10.1940)

Politigeneral Rediess gir et direktiv til politiminister Jonas Lie der det heter at Rikskommissariatet har full ledelse av norsk politi. Arbeidsminister Tormod Hustad (bildet) taler til 400 hirdmenn i Hirdens Hus og sier at Hirden vil få en viktig rolle som “et indre politi i vårt land og i vår bevegelse, som alltid må være beredt til å styrte til der det er destruktører på ferde”. Hustad betegner “jødene og deres lakeier, ikke minst frimurerne” som “disse krefter som står imot oss”. (25.10.1940)