Kl. 21:40 blir nytt stortingsmøte satt, denne gang i gymnastikksalen på folkehøyskolen i Elverum. Det blir besluttet å forhandle med tyskerne. Elverumsfullmakten blir skrevet, og den går ut på at regjeringen overtar Stortingets funksjoner inntil man igjen kan avholde nytt stortingsvalg, selv om regjeringen eventuelt må oppholde seg i utlandet. Det er ikke tid til noen formell votering. Møtet blir avsluttet med en kort debatt om forestående forhandlinger med tyskerne. (09.04.1940)

142 stortingsmenn er på plass når stortingsmøte blir satt i Festiviteten på Hamar kl. 18:30. Spørsmålet som skal drøftes er om man skal gå for eller imot forhandlinger med tyskerne. Nygaardsvold vil forhandle og får støtte for det. Møtet heves kl. 19:40 når de får beskjed om at tyskerne har nådd Jessheim. Stortinget flykter videre med ekstra oppsatt tog til Elverum. (09.04.1940)

En vandrehistorie fra Kristiansand sier at byoriginalen Kjutta, som spaserte i bygatene under angrepene, utbrøt følgende da han så et tysk fly skyte av toppen av kirkespiret: «Nei, nå syns æ møndighedan skulle gribe inn!» (09.04.1940)

Tyskernes innmarsj på Karl Johan bivånes av en mann som lener seg over sykkelen sin. Hans øyne er preget av sinne, besluttsomhet og vilje til motstand. Navnet er Gunnar Sønsteby. Tilskuere for øvrig bærer preg av uttrykksløshet og vantro. (09.04.1940)

På politistasjonen i Møllergata 19 har oberst Hans-Peter Schnitler kl. 14:00 overgitt Oslo til tyskerne. Som første hovedstad i verden er Oslo erobret av utelukkende flybårne styrker. (09.04.1940)

Ålesund: Det innføres luftverntilstand. Byens befolkning blir bedt om å evakuere ut av byen. I løpet av dagen går flyalarmen en rekke ganger, og flere fly passerer over byen. (09.04.1940)

General Kristian Laake ber mannskapsreserven gjøre seg kampklare, via postgang – ikke via radio. Disse vil dermed ikke være kampklare før om et par dager. Laake blir i morgen erstattet av Otto Ruge som general. (09.04.1940)
(Bildet: General Laake, Wikimedia Commons)

Gardekompaniet som i noen dager har vært på vinterøvelse ved Terningmoen på Elverum, er igang med å etablere en forsvarslinje på Midtskogen. (09.04.1940)

Utenriksminister Koht har fortalt til pressen at toget med kongefamilien og politikere er på vei til Hamar. Tyskerne snapper opp destinasjonen etter at dette blir formidlet på radio. Toget er sterkt forsinket til Hamar, og politikerne møtes i Festiviteten til stortingsmøte kl. 13. Det holdes statsråd, og regjeringen stiller sine plasser til disposisjon. Stortinget mener derimot at dette ikke er riktig tidspunkt for et regjeringsskifte. (09.04.1940)

(Bildet: Hambro tar imot kongefamilien på Hamar stasjon. Fotograf Normann/Domkirkeoddens fotoarkiv.)

I Kristiansand er i alt 13 sivile og ni soldater drept, som følge av bombingen og skytingen fra de tyske krigsfartøyene i morges. Domkirkens tårn ble skutt tvert av og det var livsfarlig å oppholde seg i Kvadraturen. Den tyske kommandanten, admiral Otto Schenk, gremmet seg da han fikk se den vansirete kirken, og ved hans hjelp fikk man senere reparert domkirketårnet med kobberplater. (09.04.1940)

(Bildet: Hjørnet mellom Dronningens gate og Holbergs gate, 9. april)

De flybårne tyske troppene marsjerer akkurat nå i Drammensveien og Karl Johans gate. (09.04.1940)

Norges gullbeholdning ble i morges hentet av 25 lastebiler i Bankplassen 4 og kjørt nordover mot Lillehammer. Med bevæpnede bankfunksjonærer i bilene karrer de seg langs veiene sammen med alle sivile som flykter fra Oslo. Gullet blir innlåst i Lillehammer, før det senere skal fraktes til Åndalsnes, Storbritannia, Canada og USA. (09.04.1940)

(Bildet: Norges Bank, Bankplassen 4, Wikimedia Commons)

Det oppsto forvirring i natt, da regjeringen vedtok mobilisering. Noen militære sjefer tolket det dithen at det var snakk om stille og delvis mobilisering. Det var derfor stor forskjell på hva som i dag har møtt tyskerne i de ulike byene. (09.04.1940)

Det er formiddag, og de første tyske troppene, luftbårne sådan, rykker inn i Oslo fra Fornebu, Moss og Son. På grunn av kampene i Oslofjorden har Kongen og politikere rukket å flykte med tog. Oslo er full av lamslåtte og måpende folk langs gatene. (09.04.1940)

I Narvik har ca. 2000 soldater inntatt byen. I natt lå panserskipene Eidsvold og Norge klar til kamp ved havneinnløpet. Tyskerne ba nordmennene først om å samarbeide, men det ble avvist. Dermed ble begge skip torpedert og 276 mann mistet livet. Jonas Tautra Vevatne forteller:

«Min bestefar var den eneste under dekk på panserskipet Norge som overlevde etter en lang svømmetur i den kalde Ofotfjorden. Jeg husker han fortalte hvordan han så torpedoen komme og sprengte stort hull i skroget. Alle på kanonlaget hans døde, mens bestefar svømte ut gjennom torpedohullet. Oppvokst på ei lita øy var han både sjøvant, sterk og svømmedyktig. Han oppholdt seg lenge i sjøen før han kom seg til land, der han fikk tørre klær av ei kvinne på et lite bruk i nærheten av sjøkanten.»

(09.04.1940) (Bildet: Panserskipene Eidsvold og Norge)

I dag besettes følgende byer: Trondheim, Kristiansand, Oslo, Horten, Narvik, Arendal, Egersund, Stavanger og Bergen. Tusenvis av mennesker er på vei ut av de store byene. (09.04.1940)