Utenriksminister Koht har fortalt til pressen at toget med kongefamilien og politikere er på vei til Hamar. Tyskerne snapper opp destinasjonen etter at dette blir formidlet på radio. Toget er sterkt forsinket til Hamar, og politikerne møtes i Festiviteten til stortingsmøte kl. 13. Det holdes statsråd, og regjeringen stiller sine plasser til disposisjon. Stortinget mener derimot at dette ikke er riktig tidspunkt for et regjeringsskifte. (09.04.1940)

(Bildet: Hambro tar imot kongefamilien på Hamar stasjon. Fotograf Normann/Domkirkeoddens fotoarkiv.)