Et tysk bombefly blir skutt ned av en britisk jager og faller ned i fjæra på nordsiden av Sula ved Ålesund. Alle de fire ombord blir drept. (20.04.1940)

Namsos bombes sønder og sammen av tyske fly. Mye britisk utstyr og forsyninger på havnen rammes. Britene har lite å slå tilbake med, av mangel på luftvernartilleri. (20.04.1940)

I anledning Hitlers fødselsdag er det tysk troppeparade på Karl Johans gate i Oslo, etter oppstilling på Universitetsplassen. Hitler beordrer samtidig opprettelse av en skandinavisk SS-avdeling. (20.04.1940)

14 år gamle Rolf har rømt fra gården på Veierland for å melde seg som frivillig i kampen mot tyskerne. Han tar med seg sykkelen og sykler helt til Drammen og Hadeland. Etter hvert blir han anholdt av tyskerne, må stå hele natta med hendene over hodet og blir i dag skutt i hodet når han forsøker å rømme. Les den sterke historien: https://mht.no/14-aringen-slass-fedrelandet/
(20.04.1940)

Åndalsnes bombes fra i dag. Tre bomber slippes på formiddagen, og senere i dag blir tre nye bomber sluppet. Blant annet blir Viktoria Hotell og den britiske vaktsoldaten utenfor skadet. Flere bygninger står i brann. (20.04.1940)

Seks jernbanevogner med Norges Banks gullbeholdning, som ble fraktet ut fra Oslo 9. april, ankom Åndalsnes i natt. 1948-verdi: 240 millioner kroner. Vognene kjøres i kveld tilbake til Romsdalshorn stasjon for å unngå bombing. Planen er å laste gullbeholdningen ombord på britiske skip. (20.04.1940)

Britene har ankommet forsvarsstillingene ved Tretten for å hjelpe til. Mange norske avdelinger har vært i strid uten å hvile. Ved Dokka, Bagn, Gjøvik og Åsmarka sør for Lillehammer forsøker man å holde på stillingene. Hamar og Elverum er besatt. (20.04.1940)