Kl. 21:40 blir nytt stortingsmøte satt, denne gang i gymnastikksalen på folkehøyskolen i Elverum. Det blir besluttet å forhandle med tyskerne. Elverumsfullmakten blir skrevet, og den går ut på at regjeringen overtar Stortingets funksjoner inntil man igjen kan avholde nytt stortingsvalg, selv om regjeringen eventuelt må oppholde seg i utlandet. Det er ikke tid til noen formell votering. Møtet blir avsluttet med en kort debatt om forestående forhandlinger med tyskerne. (09.04.1940)