Hegra festning: Enda et angrep er planlagt, men tett snøvær vanskeliggjør tyskernes koordinering av angrepet. (18.04.1940)

Tysk framrykning er stoppet ved Bagn i Sør-Aurdal. Det foregår harde kamper, der omtrent 500 norske soldater kjemper mot 1500 tyske. (18.04.1940)

Regjeringen er splittet og medlemmene befinner seg på forskjellige steder. De har tatt i bruk kodenavn i telefonsamtaler. «Gubben» er statsminister Nygaardsvold personlig, «filosofen» er utenriksminister Koht, mens «Samvirkelaget» er selve regjeringen. (18.04.1940)

Fra «ørneredet» på Sandbu i Vågå har Kongen og regjeringen utsikt over tyske fly på himmelen, men de får være i fred. Sandbu oppleves som det første fristed siden 9. april. Det er tyskere i begge ender av Gudbrandsdalen, men følget på gården senker skuldrene enn så lenge. Mange ruter videre vurderes. (18.04.1940)

Tyskernes 181. infanteridivisjon ankommer Trondheim som forsterkninger, via fly, transportskip og ubåter. (18.04.1940)

150 britiske soldater ankommer Ålesund, og de skal få tilført luftvernkanoner, lyskastere og så videre. De har som oppgave å være en sikring for hovedstyrken som er gått i land på Åndalsnes. (18.04.1940)

Britene som har kommet i land i Åndalsnes er mangelfullt utstyrt for vinterlige norske forhold, men sendes sørøstover mot fronten i Gudbrandsdalen via Romsdalen. Planen er å vinne Dombås og fortsette til Øyer for å støtte norske forsvarsstyrker. (18.04.1940)