1. Gardekompani er på øvelse under kompanisjef Arne Hagtvedt. De har gått på ski fra Jørstadmoen til Terningmoen ved Elverum, med god utrustning og hvite overtrekksdrakter. Her skal de være på øvelse frem til 9. april. (06.04.1940)

Stortinget i dag: Halvdan Koht (nummer to fra høyre) og hans regjering har en redegjørelse for Stortinget, men han fortier realiteter og varsler som han har fått på bordet om det forestående tyske angrepet på Norge. (06.04.1940)

Generalstaben, ved oberst Hatledal, ber igjen regjeringen om mobilisering, etter flere faretruende varsler og meldinger fra Berlin. Dette blir på nytt avslått, slik som i går. (06.04.1940)

Flere tyske handelsskip er på vei inn mot Oslo havn. Norske myndigheter er uvitende om at i bunnen av flere av dem befinner det seg fullt utrustede tyske soldater. Det er også tyngre våpen ombord, kamuflert som last. Samtidig forlater flere tyske lasteskip tyske havner med destinasjonene Kristiansand, Stavanger og Bergen. Ett av dem er skipet «Rio de Janeiro», som skal til Bergen. (06.04.1940)

Royal Air Force har vært på rekognosering over Kiel. De ser at flere grupper av tyske krigsskip gjøres klare for avgang til destinasjoner som Narvik og Trondheim med flere tusen soldater ombord. Admiral Hipper er ett av skipene som skal gå til Trondheim (bildet). (06.04.1940)

Norske DS Navarra ble i natt torpedert og senket av den tyske ubåten U-59 i Nordsjøen, på reise fra Swansea til Oslo med en last kull. 12 av de 26 ombord ble drept. (06.04.1940)

Det har kommet inn meldinger om at det norske skipet Mira, i Englandsruten mellom Bergen og Newcastle, i går har blitt angrepet av tyske fly over Nordsjøen. Angrepet har skjedd selv om Norge fortsatt er nøytralt. Skipet har blitt forfulgt før det ble bombardert 7-8 ganger. Flere bomber eksploderte få meter fra skutesiden og to av mannskapet ble skadd av splinter. Mira hadde omtrent 100 passasjerer ombord. En engelsk destroyer jaget flyene bort med luftvernartilleri. (06.04.1940)

(Foto: Anders Beer Wilse (1865 – 1949), via Wikimedia Commons)