Ålesund: Det innføres luftverntilstand. Byens befolkning blir bedt om å evakuere ut av byen. I løpet av dagen går flyalarmen en rekke ganger, og flere fly passerer over byen. (09.04.1940)