Klokken 17:00 angriper tyske fly Nybergsund med bomber. Kongen, Kronprinsen og regjeringen unnslipper såvidt bombingen i et skogholt. Følget forflytter seg deretter til Innbygda i Trysil. Luftwaffe tror at de har fått inn fulltreffere og snur. (11.04.1940)

Det mobiliseres over hele landet, av både vernepliktige og frivillige. I Vardø blir mobiliseringsordren til vernepliktige i området blir sendt ut over radio. Ved Vardøhus Festning møter en del fra byen og andre som tilfeldigvis oppholder seg i Vardø. (11.04.1940)

Winston Churchill taler i House of Commons og bruker Norge som eksempel når han ber andre nøytrale land om å velge de alliertes side, slik at Tyskland ikke også utnytter deres nøytralitet. (11.04.1940)

En av Quislings medarbeidere, Kjeld Irgens, får audiens hos Kongen på Nybergsund. Han overbringer anmodning om at Kongen må komme tilbake til Oslo. Kongen sier blankt nei på nytt, og audiensen blir dermed kort. (11.04.1940)

Bankene i de større byene åpner igjen etter å ha vært stengt 9. og 10. april. Det oppstår lange køer av folk som trenger kontanter. I Oslo får man ta ut maks 500 kroner, og henholdsvis 50 og 100 kroner i Bergen og Stavanger. (11.04.1940)

Rykter om kampene på Midtskogen spres blant de norske styrkene. Troen på at det er store tyske styrker på Hamar gjør at forsvarslinjen langs Nitelva oppgis. Dermed har tyskerne lett tilgang til veiene nordover. (11.04.1940)

Værnes er overgitt til tyskerne og flyplassen blir utbedret av nordmenn utkommandert av kommunen. Værnes blir tyskernes nordligste flybase, og de kan nå fly soldater og utstyr til Narvik. (11.04.1940)

Oscarsborg er i går morges overgitt til tyskerne etter massive bombeangrep, og tyske skip har fri tilgang inn Oslofjorden for lossing av tropper og utstyr. De bygger opp en tilstrekkelig styrke til å slå seg nordover. (11.04.1940)

Nytilsatt general Ruge telegraferer straks til den britiske regjeringen, med beskjed om at hjelpen må komme om ikke tyskerne skal hærta hele landet. (11.04.1940)

I formiddag er det statsråd i Nybergsund. Her blir general Laake erstattet av Otto Ruge som kommanderende general. Laake har fått kritikk for manglende mobilisering, mens Ruge har vist kampvilje og initiativ siden tyskerne kom. (11.04.1940)