Den tyske legasjonen i Drammensveien 74 arrangerer i dag mottagelse for prominente norske politikere, offiserer og embetsmenn, etter ordre fra Berlin. Flere inviterte melder avbud, men utenriksminister Koht ankommer sammen med flere offiserer. En av dem, løytnant Odd Bull i Hærens Flygevåpen, forteller: «Antrekket var kjole og hvitt. Det var stående buffé. Jeg husker det tyske vertskapet blant annet serverte skotsk whisky, men man hadde fjernet etikettene på flaskene. Tyskerne innledet mottagelsen med å vise en propagandafilm om felttoget i Polen og Luftwaffes angrep på Warszawa. Hensikten var tydeligvis å få alle norske tilstedeværende til å forstå følgene hvis man satte seg opp mot den tyske krigsmakt. Utenriksminister Koht forlot ambassaden midt under filmfremvisningen.» (05.04.1940)

(Bildet: Odd Bull, Wikimedia Commons)

Advarsler om en forestående tysk invasjon kommer også fra Aftenpostens korrespondent i Berlin, Theo Findahl, som i går hadde innlegget «En korrespondents fantasier» i avisens morgenutgave. Han melder at det foreligger rykter om store troppeansamlinger i Nord-Tyskland. Dagens Aftenposten melder også om tyske fly som har tatt bilder av Norge. (05.04.1940)

(Faksimile: Aftenposten arkiv)

Etter flere øvelsestokt i Østersjøen seiler den tyske krysseren Blücher i dag ut fra sin hjemmehavn Kiel til Swinemünde for å plukke opp 800-900 soldater med ammunisjon og utstyr. (05.04.1940)

12 britiske krigsskip forlater sine havner for å seile til norskekysten. Den britiske regjeringen har godkjent planen for minelegging utenfor kysten (Operasjon Wilfred), men forsinkelser gjør at den ikke kommer til å bli iverksatt før 8. april. Frankrike og Storbritannia sender en note til den norske regjering hvor de presiserer at de har rett til å nekte tyskerne tilgang til norske ressurser og at de vil hindre at Tyskland utnytter norsk nøytralitet. (05.04.1940)

(Bildet: HMS Renown er ett av skipene fra Royal Navy på vei mot norskekysten)

Utenriksdepartementet har fått enda flere meldinger om rykter om tysk aksjon mot Norge. Generalstabssjef oberst Hatledal går til utenriksminister Koht i dag for å be om mobilisering. Den politiske ledelsen mener imidlertid at det ikke er hold i ryktene. (05.04.1940)