Det tyske utenriksdepartementet blir orientert om den tyske invasjonsstyrkens operasjonsordre og får utlevert dokumentene som skal overleveres den norske regjeringen på invasjonsdagen. Av instruksene fremgår det at Norge skal gjøres til et sterkt tysk støttepunkt, at det skal skapes en tysk base for sjø- og luftkrigføringen mot England og at Kongen for enhver pris skal hindres i å forlate Norge. Det er Hitlers ordre. (03.04.1940)

Rapport fra Agder:
– Liket av en svensk sjømann er funnet ved Egersund. Papirene hans viser at han var hjemmehørende i Helsingborg.
– To drivende miner er observert 3,2 nautiske mil fra Lindesnes fyr.
(03.04.1940)

Operasjon Weserübung er så smått i gang: Tyske fartøyer går ut fra Hamburg med forsyninger til tyske tropper. Fartøyene skal være fremme i norske havner når troppene ilandsettes. Britene har samtidig bestemt seg for å minelegge norske farvann 8. april. (03.04.1940)

Utenriksdepartementet har fått flere bekymringsmeldinger fra den norske legasjonen i Berlin, hvor det fremgår at det går rykter om en forestående tysk aksjon mot Norge. Tjenestemenn i departementet blir urolige. (03.04.1940)