Bruene i Verdal bevoktes, og det arbeides for å sette opp forsvar som kan stoppe tyskerne ved Verdalselva. Lensmannen gir ordre om at jernbanebrua skal sprenges. (14.04.1940)

En tysk marinetropp under kommando av kaptein Hornack driver rekognosering fra Trondheim i retning Støren. Ved Kjelstad på Lundamo har 30 norske soldater under kommando av kaptein Berthold Dahl laget veisperring av en lastebil. De norske soldatene er dels i sivil med armbind, dels i uniform. De har ca. ti rifler på deling. Under den påfølgende trefningen, hvor de tyske soldatene gjennomfører sprangvis fremrykning mot nordmennene, som ligger skjult i skog og bak hus, faller ti tyske soldater og to nordmenn (Berthold Dahl og Steinar Kvernmo). Ved et uhell blir også den 60 år gamle Kari Lundemo drept av ei kule når hun sitter med barnebarnet sitt på fanget etter å ha søkt tilflukt inne i fjøset på Kjelstadmoa. Nordmannen Haakon Engebretsen blir tatt til fange. (14.04.1940)

Høytorp fort i Mysen, Norges største innlandsfestning, besettes av tyskere. To fatale feil er begått: Ammunisjon ble sendt til et annet sted tidligere i vinter, uten at ammunisjonsansvarlig fikk beskjed. Fem nye mobile kanoner er også flyttet til Sverige, fordi man ikke hadde ammunisjon til dem og ville hindre at de ble tysk krigsbytte. En hel bataljon på flere hundre mann ble sendt med kanonene til Sverige, slik at bare noen få er igjen på fortet. Dermed er ikke fortet stridsdyktig. (14.04.1940)

Understatssekretær i det tyske utenriksdepartementet kommer til Norge for å bistå med å bli kvitt Quisling og opprette et administrasjonsråd. (14.04.1940)

Av mangel på utstyr og våpen, er norske styrker og frivillige underlegne de tyske troppene. Nordmennene er tvunget til å fokusere på oppholdende strid, inntil hjelp kommer fra de allierte. (14.04.1940)

Det meldes at britene vil landsette tropper i Namsos og Åndalsnes. Herfra vil de utføre et knipetangangrep mot Trondheim. De vil også landsette tropper i Harstad, som skal bevege seg mot Narvik. Samtidig rykker tyskere lenger nordover fra Oslo, og Dombås besettes av tyske fallskjermtropper som vil sabotere jernbanen og blokkere alliert fremgang sørover. (14.04.1940)

I natt forsøkte tre unggutter å sprenge Lysakerbrua. Brua ødelegges delvis, og dette er et eksempel på sabotasje som kampmiddel under krigen. Tyskerne reagerer kraftig, og Terboven vil ta 20 fremtredende nordmenn som gisler for å hindre noe liknende. (14.04.1940)