Det oppsto forvirring i natt, da regjeringen vedtok mobilisering. Noen militære sjefer tolket det dithen at det var snakk om stille og delvis mobilisering. Det var derfor stor forskjell på hva som i dag har møtt tyskerne i de ulike byene. (09.04.1940)