På politistasjonen i Møllergata 19 har oberst Hans-Peter Schnitler kl. 14:00 overgitt Oslo til tyskerne. Som første hovedstad i verden er Oslo erobret av utelukkende flybårne styrker. (09.04.1940)