Tyskernes innmarsj på Karl Johan bivånes av en mann som lener seg over sykkelen sin. Hans øyne er preget av sinne, besluttsomhet og vilje til motstand. Navnet er Gunnar Sønsteby. Tilskuere for øvrig bærer preg av uttrykksløshet og vantro. (09.04.1940)