Klokken 11 undertegnet oberstløytnant Wachsmuth kapitulasjonsavtale på hotell Dølen på Evje. Avtalen er en personlig triumf for Wachsmuth; en betydelig større norsk avdeling overgir seg uten kamp. Bragden får stor omtale i den tyske propagandaen. (15.04.1940)

Molde er bombet. Klokken 10:40 falt den første bomben over Molde by. Sju bomber ble kastet ned i løpet av formiddagen. I de neste dagene kommer flyalarmen til å gå flere ganger. (15.04.1940)

Britiske tropper har landet i Namsos for å ta seg sørover mot Trondheim. Britiske tropper har også gått i land i Lofoten for fremrykning mot Narvik. (15.04.1940)

Kongen og regjeringen er på vei til Vågå etter å ha oppholdt seg på Otta. De har fått melding om at 50-60 fallskjermsoldater som landet på Dovre er på vei sørover. (15.04.1940)

Tyskerne krever å få 200 mann til Fornebu for å arbeide for å utvide flyplassen. Oslo formannskap imøtekommer kravet. (15.04.1940)

Etter forhandlinger de siste dagene oppretter ledende nordmenn og tyskere et administrasjonsråd, etter initiativ fra Høyesterett. Rådet skal forvalte okkuperte områder og er en erstatning for Quislings kuppregjering. Quisling og hans regjering trer tilbake. (15.04.1940)

Etter episoden med Lysakerbrua lager en del fremtredende innbyggere i Oslo et opprop «til alle befolkningslag» om å unngå «sabotasje og ødeleggelse», fordi man er nervøs for hva som kan skje. (15.04.1940)