I kveld blir en rekke tyske skip observert i ytre Oslofjord med slukte lanterner. I ledelsen av konvoien er krysseren Blücher. Sjøoffiser Leif Welding-Olsen rekker å varsle Oscarsborg om dette like før båten hans blir beskutt av den tyske torpedobåten Albatros. Welding-Olsen blir den første nordmann som faller på norsk territorium under andre verdenskrig, like før midnatt natt til 9. april. Meldingen som deretter sendes videre ut lyder som følger: «Oslofjord festning skyter mot fremmede krigsfartøyer». Festningene Rauøy og Bolærne er rett etter midnatt i kamp med tyske krigsskip, men tett tåke vanskeliggjør trefninger. (08.04.1940)

(Bildet: Kaptein Leif Welding-Olsen)

Generalmajor Liljedahl, sjef for 3. divisjon i Kristiansand, har i hele dag bedt flere nærliggende kompanier om å dra mot Kristiansand etter at Rio de Janeiro ble senket tidligere i dag. Det ble også gitt ordre om å etablere luftvern og sette bataljonen på Gimlemoen ved Kristiansand i alarmberedskap. Ammunisjon og våpen blir utlevert. Odderøya festnings hovedbatterier og kanoner i Marvika blir klargjort. Generalstaben tar kontakt med major Liljedahl klokken 21:13 med følgende beskjed: «Det kommer ingen beskjed om ytterligere innkalling i natt. Eventuell innkalling blir ikke bestemt før i morgen, idet regjeringen ikke vil fatte beslutning før. Det må dog holdes vanlig kontorvakt». (08.04.1940)

Den tyske karrierediplomaten Curt Bräuer, som bor i Oslo med sin familie, får i kveld ordre om at han skal være den som overleverer et ultimatum til den norske regjeringen ved Halvdan Koht i morgen tidlig. Først nå går det opp for Braüer hva som skal skje, uvitende som han var i forkant. Ultimatumet inneholder en oppfordring om at Norge ikke må yte motstand mot de ankommende tyske styrkene, og at Norge må kapitulere. (08.04.1940)

I kveld inviterer Eberhard Spiller fra den tyske ambassaden i Oslo flere norske offiserer med ektefeller til middag i sitt hjem i Gulleråsveien 3 på Slemdal. Antrekk: Smoking. Spiller planlegger å holde norske nøkkelpersoner utenfor rekkevidde idet «ting begynner å skje». Er de påvirket av alkohol, desto bedre. Hans kone Ursula har imidlertid mottatt flere avbud. Blant gjestene er løytnant Bull, som har fått tillatelse til å gå fra sine overordnede. Eberhard Spiller blir den som leder den tyske jakten på regjeringen og kongefamilien de kommende dagene.

Løytnant Bull har fortalt:
«Ekteparet Spiller var et dyktig vertskap, forekommende og høflige. Selskapet var hyggelig. Det var ingen trykket stemning. Dagens begivenheter ble berørt uten noen særlige kommentarer. Det hørtes ut som om tyskerne tok situasjonen meget rolig. I løpet av middagen fikk Spiller to telefoner fra Tyskland. Han forlot selskapet, tok dem i et annet rom og sa ingenting om samtalenes innhold da han kom tilbake. Etter det jeg forsto var en av telefonene fra Berlin.»

(08.04.1940)

Stortinget har nå mellom kl. 17-18 et lukket møte og mottar i dette tidsrommet telegram fra britene om at det er tysk flåtebevegelse i retning Narvik. Det innkalles til regjeringsmøte kl. 21 i kveld. Det skal vise seg at mobilisering ikke blir drøftet og diverse varsler ikke blir tatt opp av utenriksminister Koht. (08.04.1940)

Admiral Tank-Nielsen kaller inn til et møte på Marineholmen i Bergen. Han forteller om sin mistanke om at Norge når som helst kan komme i krig. Han gir en ordre om skjerpet beredskap på eget initiativ, og alle fartøy i Bergen krigshavn får ordre om å åpne ild mot inntrengende skip. Disse skal stoppes med alle midler. Han gir også ordre om å gjøre Bergen festning stridsklar. Ordren hans blir imidlertid ikke fulgt opp grunnet en rekke ulike omstendigheter. (08.04.1940)

(Bildet: Carsten Tank-Nielsen, Wikimedia Commons)

Aftenposten skriver i dag at Nederland avlyser landskampen mot Norge i Oslo den 23. mai. Grunnen er den alvorlige internasjonale situasjonen som innebærer alt for stor risiko for en reise fra Nederland til Norge. (08.04.1940)

Tyskere med stilling utenfor Kristiansund fløy i dag med et sjøfly innover landet for å rekognosere på Nordmøre. De slapp opp for drivstoff og måtte nødlande på Lyngstad. Lensmannen arresterte de to tyske soldatene og plasserte dem i arresten i Kristiansund. Disse regnes som de første som blir arrestert i Norge under krigen. (08.04.1940)

Omkring kl. 14:00 kom det enda et iltelegram fra den norske utsendingen i Berlin om at tyske krigsskip er sett på vei nordover i Storebelt. Akkurat dette er ikke lenger noen stor nyhet i Oslo: Avisene kan fortelle om de tyske krigsskipene som er på vei. (08.04.1940)

Kl. 11:50 ble det tyske lasteskipet Rio de Janeiro torpedert og senket av den polske ubåten Orzel utenfor Lillesand. 183 personer omkom og 172 overlevde. Skipet var kamuflert som kullast, men man får vite at Rio de Janeiro ikke bare var et lasteskip, men ett av 15 troppetransportskip som skulle brukes for landgangen i morgen. Destinasjon var Bergen. Admiralstaben slår ikke alarm når de får vite dette. (08.04.1940)

(Bildet: Overlevende fra Rio de Janeiro bæres i land)

Kl. 10:00 i dag ble den britiske jageren Glowworm nordvest for Trøndelag angrepet av den tyske krysseren Admiral Hipper. Glowworm eksploderte og sank. 109 av besetningen omkom. (08.04.1940)

Kl. 06:00 i morges ga den britiske marinen beskjed til utenriksdepartementet om at de har lagt ut miner, blant annet i Vestfjorden ved innseilingen til Narvik, sør for Kristiansund og ved Stad. Dette for å hindre tyske skip i å benytte norsk farvann. Regjeringen protesterer kraftig på mineleggingen og tar samtidig ikke inn over seg at rundt 50 tyske skip allerede nærmer seg norske havner. (08.04.1940)

(Bildet: Krysseren Emden i Nordsjøen på vei mot Oslo)