I ettermiddag lå norske styrker i Viksåsen i Hole og kom i kamp med tyske styrker på vei mot Hønefoss. Et ukjent antall tyske soldater mistet livet i trefningen, og ved Nordre Gjesval ble to unge norske kvinner (evakuerte fra Oslo) drept av tyskerne. Flere sivile holeværinger ble skadet, og på Bili gård brant låven og et bryggerhus ned til grunnen. (13.04.1940)

MI6-agent Frank Foley kommer til general Otto Ruge sitt nyopprettede hovedkvarter på Øyer og setter opp radiosamband til London. (13.04.1940)

Kongen med følge har i natt kjørt rundt omkring på Østlandet, opp til Koppang og senere til Åsheim hotell i Rendalen. Der hviler de noen timer før de kjører opp Rendalen mot Tynset. Så går turen til Hjerkinn på dårlige veier før de i kveld hopper ombord i et godstog på vei til Otta. Bilens sjåfør, Birger Ingstad fra overvåkningspolitiet, forteller: «Man kunne tydelig se at Kongen var trett og sliten etter å ha vært delvis uten søvn siden natt til 9. april. Han sovnet i baksetet, og selv på den fryktelige veien langs Engeren hvor det bare var issvuller og dype hjulspor og humper sov han godt». (13.04.1940)

Det sendes ut melding om at all privat bilkjøring er forbudt i dag, unntatt leger i tjeneste og folk i tilsvarende situasjon. (13.04.1940)

General Falkenhorst føler seg i dag sterk nok til full fremrykning fra Oslo. Telemark infanteriregiment nr. 3 kapitulerer uten kamp etter at tyskerne truer med bombing av Kongsberg. Tyskerne angriper også øst for Mjøsa. (13.04.1940)

Det tyske lasteskipet Bärenfels blir bombet av britiske fly ved kai i Bergen. Store deler av kaien blir rasert. (13.04.1940)

Britisk marine tilintetgjør den tyske flåten i Narvik. Warspite og ni jagere senker de syv tyske jagerne og én ubåt. Den tyske marinens offensive evne svekkes alvorlig. (13.04.1940)